مواد لازم:

1-آب 6 لیوان

2- خیار قلمی یك كیلو

3- نمك نصف لیوان

4- سركه یك و نیم تا دو لیوان

5- ترخون تازه 100 گرم

6- فلفل سبز تند چند عدد

7- سیر یك بوته

8- شیشه با درب فلزی به تعداد لازم

طرز تهیه:

ایتدا آب را جوشانده بعد می گذاریم خنك شود در ادامه سركه و نمك را به آن اضافه و مخلوط كرده در هر كدام از شیشه ها یك شاخه كوچك ترخون (ترخون آن زیاد  نشود  چون باعث  تلخ  شدن  خیارشور می شود) یك حبه سیر و یك عدد  فلفل  سبز قرار  میدهیم . در ادامه  خیاره ا را در شیشه  می چینیم و مخلوط آب نمك و سركه  تهیه  شده را به  آن  اضافه  می كنیم  و درب  شیشه ها  را  محكم  می بند یم وشیشه ها درون یك قابلمه می چینم و آب سرد درون قابلمه می ریزیم تا جایی كه  نصف  شیشه ها را در بر گیرد و روی حرارت قرار می دهیم تا آب  به جوش آ ید    بعد از به جوش آمدن 15 دقیقه  اجازه می دهیم كه آب بجوشد سپس از روی حرارت  قابلمه  را  برداشته  و  شیشه ها را  خارج  می كنیم  و دوباره سر شیشه هارا محكم كرده و اجازه می دهیم شیشه ها خنك شود  و آنها را درون كابینت قرا ر می دهیم بعد از 7 روز می توانیم از خیار شورها استفاده كنیم و تا یك سال میتوانیم شیشه خیارشوری كه درب آن باز نشده نگهداری كنیم.